• slide
  • slide

Huisstijl Strategic Dredging

Strategic dredging is een adviesbureau voor de internationale baggerindustrie. Baggeren zijn werkzaamheden om bij waterwerken en vaarwateren meer diepgang in het water te creëren of om grondstoffen omhoog te halen voor bijvoorbeeld het opspuiten van een kunstmatig eiland. Strategic Dredging geeft advies op technisch- / bedrijfskundig niveau.

Dit betekent dat er veel rapporten en verslagen door het bedrijf worden gegenereerd. De nieuwe huisstijl biedt daarom ook een handvat bij het creëren van rapporten en verslagen. Diverse extra content items om cijfers en resultaten te kunnen weergeven zijn hierin opgenomen. Zoals diagrammen en grafieken.

Strategic Dredging geeft als bedrijfskundig adviseur advies over de diverse niveaus binnen bedrijven. Dit gegeven is vertaald in de huisstijl. 3 bedrijfskundige niveaus zijn vertaald naar de drie primaire kleuren uit het logo. Deze kleuren komen in de gehele huisstijl terug. Zo staat rood voor het bestuur van het bedrijf. Zodra een grafiek of diagram rood gekleurde gegevens bevat, vermeld deze informatie over het bestuur van het bedrijf.

Strategic Dredging beschikte al over een logo. Deze hebben we aangepast om het beter aan te laten sluiten bij de nieuwe identiteit van het bedrijf.

Uiteindelijk is dit alles vastgelegd in een digitaal (PDF) huisstijl handboek welke door client of uitvoerend reclamebedrijf te raadplegen bij het maken van communicatie of reclamemateriaal. Het juiste gebruik van logo, lettertypen en andere stijlkenmerken staan hier in vastgelegd.