• slide

Geen schaliegas boringen in de Noordoostpolder

Voor Tegengas hebben wij een cartoon mogen maken welke de nadelige gevolgen laat zien van het boren naar schaliegas in de Noordoostpolder. Tegengas is een lokale partij tegen het schaliegas boren in de Noodoostpolder.