Cutting Edge

Hoe kan men systematisch de productie van het baggerproces verhogen? Als ontwerpbureau hebben wij daar geen verstand van maar Timon Vinke wel. Wij hebben zijn boek mogen vormgeven dat ingaat op deze vraag.

Het boek behandeld in ruim 220 pagina's 17 kernpunten binnen het baggerproces. Niet alleen bij de productie maar over alle schijven binnen de bedrijfshiërarchie.

"Ik wilde een boek schrijven dat makkelijk is toe te passen, dat stap voor stap helpt bij het genereren van meer productie bij het baggeren" - Timon Vinke, auteur

Het boek is internationaal verkrijgbaar / te bestellen via Amazon.

Taal: Engelstalig

ISBN 978-1985-237-148