• slide

boekontwerp Cutting Edge

omslag boekontwerp grafisch typografisch
Hoe kan men systematisch de productie van het baggerproces verhogen? Als ontwerpbureau hebben wij daar geen verstand van maar Timon Vinke wel. Wij hebben zijn boek mogen vormgeven dat ingaat op deze vraag.

Het boek behandeld in ruim 220 pagina's 17 kernpunten binnen het baggerproces. Niet alleen bij de productie maar over alle schijven binnen de bedrijfshiërarchie.

"Ik wilde een boek schrijven dat makkelijk is toe te passen, dat stap voor stap helpt bij het genereren van meer productie bij het baggeren"

Timon Vinke, auteur

ontwerp binnenkant boek

Het boek wordt aan de binnenzijde gekenmerkt door rode hoofd- titelpagina's waarop enkel het hoofdstuknummer vermeld staat. Resterende opmaak van het binnenwerk is net als de buitenzijde enkel in zwart en blauw -tint.

Het boek is internationaal verkrijgbaar / te bestellen via Amazon.
Taal: Engelstalig ISBN 978-1985-237-148

Order this book